автогетеродинний


автогетеродинний
техн. автогетероди́нный

Українсько-російський політехнічний словник. 2013.